Archive

Ai đã từng đến vs Tây Bắc chắc chắn ko bao giờ quên đc hương vị ấy

Ai đã từng đến vs Tây Bắc chắc chắn ko bao giờ quên đc hương vị ấy, vị của núi rừng, của mắc khén, hạt dổi…. bữa cơm của ng tây bắc giản dị lắm, bát cơm trắng với vài

Read More

EM có thể nói rằng

EM có thể nói rằng . Mình là 1 trong top những người bán dầu tràm có tiếng tại Phả lại và đặc biệt là vòng dâu tằm cho bé. Nói đến bảo an là nói đến Tinh dầu tràm

Read More