Sản phẩm mẹ và bé

Khi nào thì có thể cắt tóc cho bé sơ sinh được?

Người xưa có quan niệm , tóc là bô phận giúp giữ ấm và bảo vệ phần thóp chưa hoàn thiện của bé. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định thì tóc cần phải cắt để cho các sợi

Read More