⚡️♻️⛄️ CƠ HỘI THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN✅

⚡️♻️⛄️ CƠ HỘI THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN✅

by April 15, 2017

⚡️♻️⛄️ CƠ HỘI THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN✅. XKLĐ NHẬT BẢN! Đơn hàng tháng 5 – 1♻️✅ Cơ khi: vận hành máy. -cần gấp 6 Nam. , Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 . -chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr vND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 2♻️✅Điện tử : linh kiện điện tử. -cần gấp 20 Nữ ! Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 3♻️✅May mặc . -cần gấp 15 Nữ ! Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 4♻️✅May mặc. -cần gấp 8 Nữ ! Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 9-2017 . 5♻️✅chế biến gỗ . -cần gấp 6 Nam. Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 6♻️✅Đúc nhựa. . -cần gấp 6 Nam. Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 7♻️✅cơ khi: Tiện CNC. -cần gấp 3 Nam. Tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 8♻️✅Xây dựng. . . -cần gấp 6 Nam. Tuổi từ 18-35 . – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 9♻️✅Chế biến thực phẩm. . -cần gấp 9 Nữ . tuổi từ 18-30 – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 10-2017 . 10♻️✅Xây dựng. -cần gấp 10 Nam. Tuổi từ 18-35 . – tốt nghiệp cấp3 – chốt fom 28/4 /2017 Lương cơ bản 28tr VND . – Dự kiến xuất cảnh tháng 9-2017. ♻️☎️Liên hệ: 0912-171-000 & 0987-958-333 & 0232-6503-888 NHẬT NGỮ SAKURA 50 TỐ HỮU -ĐỒNG HỚI – QBINH.
See Translation