⛵ Sống ở đời không nên nói xấu người khác

⛵ Sống ở đời không nên nói xấu người khác

by March 6, 2017

⛵ Sống ở đời không nên nói xấu người khác. Mà cũng đừng nên lo ngại người ta nói xấu mình.
⛵ Một người không có gì thì không ai nói. Còn người quá xuất sắc thì chắc chắn sẽ bị nói nhiều.
⛵ Trên đời không có việc gì mà không bị bình luận. Không có ai không bị người khác bình luận.
⛵ Có một só việc cần phải nhẫn, ko nên nóng giận. Có một số người cần phải nhường, ko nên hơn thua.
⛵ Nước sâu thì phẳng lặng. Người chững chạc thì ít nói.

Theo tuổi trẻ đời sống
(St)