✈️ Ôi sướng quá đê

✈️ Ôi sướng quá đê

✈️ Ôi sướng quá đê

July 26, 2017

1  
✈️ Ôi sướng quá đê, cảm ơn khách yêu nhiều
2ce đánh vật với đống đơn buổi sáng xong, bg đến đơn chiều đây
Các chế thik KHOẺ – TRẺ – ĐẸP ib em nha
Em chỉ chuyên tư vấn hàng chuẩn thôi,
Cam kết hàng Tiếp viên xách, bill đủ
Nói No fake, No trà trộn hàng hoá,
See Translation