1 Vài Điều Tuyệt vời khi ở bên Bạn Cháu

1 Vài Điều Tuyệt vời khi ở bên Bạn Cháu

by August 22, 2017

1 Vài Điều Tuyệt vời khi ở bên Bạn Cháu
“Trong khi chúng ta cố dạy tất cả con cái về cuộc sống, con trẻ của chúng ta lại dạy cho ta biết ý nghĩa của toàn bộ cuộc sống”
Angela Schwindt
Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì; còn người lớn chẳng tìm được gì trong tất cả”, Giacomo Leopardi
Một đứa bé không phải là một chiếc lọ hoa để đổ cho đầy mà là một ngọn lửa cần được thắp sáng
Rabelais
Trong mắt trẻ con, thế giới không chỉ có 7 kỳ quan mà có đến hàng triệu kỳ quan lý thú cần khám phá
Walt Streightiff
Ps: Vui lắm mỗi khi vìa nhà
Ahihi