Archive

Mẩu kịch ngắn: Tình QUÂN DÂN

Mẩu kịch ngắn: Tình QUÂN DÂN! (Khung cảnh: Ngã tư đường đông đúc, bỗng nhiên có tiếng còi…) – TOÉT…Toét …Toét! – Ke..ét…Két…. – Xin chào anh! Anh vừa chèn vạch liền, mời anh xuống xe và cho tôi kiểm

Read More