Archive

Xanh màu hy vọng

"Những tấm áo truyền thống thay tôi kể câu chuyện về chủ quyền và vẻ đẹp bất tận của biển, đảo từ Bắc tới Nam như Hạ Long, Quảng Ninh, Nha Trang, Lăng Cô, Phú Quốc, Trường Sa…. Tôi đặt

Read More