205/12 Phạm Văn Chiêu

205/12 Phạm Văn Chiêu

by July 27, 2017

205/12 Phạm Văn Chiêu …..Kha luôn có những Khách hàng không chỉ mua hàng của Kha mà Kha luôn nghĩ họ là những người bạn của Kha . .khi bạn đã có những ng bạn tốt thì bạn phải hãy luôn chân thành và trung thật trước đi rồi bạn sẽ có một sức hút vô hình . . gọi là nội tâm. . .trước tiên bạn làm đúng với bản thân mình trước thì bạn sẻ không hổ thẹn với chính mình thì bạn sẻ luôn hiên ngang ngẩn cao đầu ….mọi sự việc diễn ra là do ta …
See Translation