3 CẤP ĐỘ TỰ DO TÀI CHÍNH

3 CẤP ĐỘ TỰ DO TÀI CHÍNH

by April 29, 2018

3 CẤP ĐỘ TỰ DO TÀI CHÍNH
Tự do tài chính cố định: Đủ để trang trải cho cuộc sống hàng tháng
Tự do tài chính hoàn hảo: Là khi bạn có các nguồn thu nhập thụ động lớn gấp 2 lần so với chi phí cố định hiện tại
Tụ do tài chính mơ ước: Sẽ đc học trong tudotachinh.vn
Muốn tự do tài chính thì phải biết cách tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. trong đó internet là dễ làm nhất với chi phí thấp
6 NGUỒN ĐỂ TẠO RA THU NHẬP THỤ ĐỘNG TRÊN INTERNET
1. RECURRING AFF: Cứ mỗi khi khách hàng mua hàng là bạn lại được trả tiền
2. VIDEO CAURSE: Quay các khóa học và bán online
3. INFOR PRODUCT: Là các sp số, bạn viết ibook,… rồi tạo ra các hệ thống để bán nó. Hệ thống này tự vận hành và tạo ra được thu nhập thụ động cho bạn
4. MEMBERSHIP SITE: Là tham gia vào một đội nhóm, VD như tham gia vào PivnTeam 😀
5. ONLINE BUSINESS: Thành lập một gian hàng online, sau đó setup hệ thống, tuyển dụng nhân sự và để nó vận hành một cách tự động
6. VIDEO EARN: Youtube, Vimeo
#PivnTeam