Ae phong trào

Ae phong trào

Ae phong trào

July 16, 2017

1  
Ae phong trào, khi tham gia tập mỗi ng thích 1 kiểu: boxing, kick, muay, Mma .v.v.
Ng đi kẻ ở, mãi mới có 1, 2 ng như ông này thích lối Tán Thủ 🙂
….Ông bác sĩ gần 1 năm theo Clb và kiên trì với lối dạy của tôi 🙂
See Translation