Anh đi xây dựng những công trình

Anh đi xây dựng những công trình

Anh đi xây dựng những công trình

July 8, 2017

1  
Anh đi xây dựng những công trình
Mùa lại qua mùa, ngủ lán tranh
Những lúc tường cao lên ngói đỏ
Là lúc ba-lô lại khởi hành.
#NgôQuânMiện
#Love_my_journey
See Translation