ANIMAL ZONE

ANIMAL ZONE

by April 23, 2018

ANIMAL ZONE
Sáng nay một thị ngồi ăn sáng cạnh bàn sang sảng quát con khiến hai thằng già lịm đi vì sợ.
Tiếng thị ta ngân nga trầm bổng, #Điêu có thể phổ thành thơ như sau
Cái con kia chẳng chịu ăn
Cứ buộc mẹ mi phải dỗ dành
Con cái thời nay hư hỏng cả
Tiếc công tao đã trót sinh thành
Quát con cỡ 20 phút thì thị ta thanh toán và chắc là chuẩn bị rời đi. 2 thằng già định cảm tạ đất trời đã cho “đời mưa gió ta có nơi bình yên” thì chả hiểu vì cớ gì thị ta tâm sự rằng, “Ôi em thương nó lắm ý, mà ai nhìn vào cứ tưởng em ác với nó lắm cơ”. Xong thị ta chắc là quay sang con (vì 2 vị này ngồi sau lưng Điêu nên đành nghe nhạc hiệu đoán chương trình) giọng thiểu não lưng đầy nước mắt “Mẹ đuối vì con lắm con có biết không, thế mà con chẳng bao giờ để cho mẹ yên”.
Xong âm thanh cắt xoẹt như hết phim.
Điêu ngồi thẫn thờ và thương cho đứa trẻ đã phải câm nín và trong giờ ăn cứ chơi iphone nghe nhạc xem phim “Old McDonald has a farm” chứ còn biết phải xử trí ntn với một bà mẹ nhân từ hết lòng thương con 😀
Có khi đứa bé này lớn lên thành triết gia nhỉ 🙂
Ảnh: nhà chụp, SG nóng quá tìm hình Noel lạnh tai déo cho quạt lại tinh thần một chút 😀
#Animal_of_SG