Bài dạy ăn ít

Bài dạy ăn ít

by May 28, 2017

Bài dạy ăn ít
Ông kia có thằng con giai sắp cưới vợ. Ít ra kinh nghiệm làm đàn ông, mà con là quý nhất, trước khi con cưới vợ, phải truyền cho nó. Ông ta lưỡng lự mãi. Kinh nghiệm thì có sẵn, chỉ bí là cách thức và diễn đạt ra sao. Ông ta chợt nghĩ ra cách.
Hôm ấy bữa cơm, ông ta tranh chỗ ngồi đầu nồi và khi thằng con chìa bát ra xin, xả xả mắng nó:
– Ăn ít thôi. Miếng ăn là miếng nhục đấy.
Bà vợ biết tỏng ông chồng định dãy dỗ con trai điều gì, gạt phắt:
– Nhục cũng ăn con ơi. Bố mày ngày trước ăn khỏe lắm.
Thằng con tồ tồ, hỏi lại:
– Thế ngày trước mỗi bữa bố thường ăn mấy bát hả mẹ?
Con hỏi thế, bà mẹ đâm ra bí, đáp bừa:
– Năm bát đẫy.
Ông bố nghe vậy cáu:
– Toàn nói điêu. Dãy dỗ con cái thế, để nó thành ra bã thuốc bắc a. Con ơi, kinh nghiệm của bố, mỗi bữa mày chỉ nên xơi một bát thôi, thậm chí nửa bát cũng được. Chứ ngày trước tao nghe mẹ mày xúi dại, ăn nhiều, đâm nhọc lắm. Giờ tao vẫn con đang nhọc đây này.