Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao được quy định là Quốc Ca trong hiến pháp của nước CHXHCNVN

Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao được quy định là Quốc Ca trong hiến pháp của nước CHXHCNVN

by May 22, 2017

Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao được quy định là Quốc Ca trong hiến pháp của nước CHXHCNVN. Cục biểu diễn văn hoá nghệ thuật là cục C gì mà lại ngồi đè lên hiến pháp để cấp phép phổ biến , lưu hành, biểu diễn cho bài Quốc Ca??? Ô hay thế xưa nay tất cả người Việt Nam chúng ta từ nam phụ lão ấu hát quốc ca chưa được cấp phép ạ ???
Chuyện cứ như đùa, cái Cục C này nhận lương từ tiền đóng thuế của chúng ta mà làm toàn chuyện trời ơi #sml
P/s :Lê Thị Hồng Gái muốn làm mẫu hậu thân thiện lắm mà làm không được.