Bài học hôm nay của mình là:

Bài học hôm nay của mình là:

by August 26, 2017

Bài học hôm nay của mình là:
Quy chuẩn của số đông hay của chính chúng ta đôi khi bị thay đổi bởi những thương hiệu lớn chỉ cần thương hiệu đó thật sự nổi tiếng.
Vậy nên khác biệt đôi khi chính là việc nắm vững nguyên tắc để phá vỡ nguyên tắc chứ không phải là điều gì quá xa xôi khó tìm, khó kiếm.
Bài học hôm nay của anh em là gì?
Đừng để mỗi ngày trôi qua lãng phí.
#1ngayynghia
Think Different.