Bị nhớ đồng bọn :

Bị nhớ đồng bọn :

Bị nhớ đồng bọn :

June 11, 2017

1 1  
Bị nhớ đồng bọn 🙂 nhớ chuyến hành trình 🙂
Ps: Trước giờ yêu áo đỏ lạ lùng 🙂
See Translation