Biết ơn chưa phải để trả ơn

Biết ơn chưa phải để trả ơn

Biết ơn chưa phải để trả ơn

July 22, 2017

1 1 1  
Biết ơn chưa phải để trả ơn, biết ơn là để trưởng thành, phát triển và sống tốt hơn với mình và với người mỗi ngày 🙂
Ps: Tôi biết ơn vì đang đc #ăn #sáng #sạch mỗi ngày cùng các Mẹ và các Chị 🙂
See Translation