BLACK BUTTERFLY

BLACK BUTTERFLY

by June 3, 2018

BLACK BUTTERFLY
Ghost ship of my life,
Weighed down by coffins
Sailing out
On the evening tide.
Bướm Đen
Con thuyền ma của đời Gấu Cà Chớn
Chở khẳm hòm
Ra khơi
Vào con nước buổi chiều.
A QUIET AFTERNOON
Generously donated for our use
By an unknown benefactor
Who made sure the sky is blue,
The breeze mild and caressing
As we lie in the shade of a tree,
Our eyelids heavy, our yawns
Lengthening and lengthening
In the stillness of the afternoon,
As the last leaf falls quiet
And time itself comes to a stop
With its brightly colored circus wagons
Far from any village or town.
Every card in the caravan lying facedown,
Only a horse in a field permitted
To flick his tail and a woman
Sunbathing in the nude to swat a fly.
Một buổi chiều yên tịnh
Được hào phóng tặng, bởi 1 vị ân nhân
Chúng ta tha hồ muốn làm gì thì làm
Với sự bảo đảm của vị này,
Rằng bầu trời thì xanh
Gió mát nhẹ, đầy mơn trớn, nhạy cảm.
Chúng ta bèn nằm dưới bóng cây
Mi mắt nặng, ngáp thật dài,
Thật dai
Trong cái sững lặng của buổi chiều.
Khi cái lá cuối cùng lặng lẽ rớt xuống
Và thời gian, đích thị xừ lủy, đi đến 1 cú ngừng
Với con tầu sặc sỡ sáng ngời nhiều toa của 1 gánh xiệc của nó
Xa bất cứ một làng, một thành phố
Mọi cây bài trong đoàn xe thì đều nằm sấp
Trừ con ngựa ở nơi cánh đồng thì được phép
Hích hích cái tai
Và một người đàn bà
Tắm nắng, khoả thân,
Để đập 1 con ruồi.
Charles Simic: The Lunatic
See Translation