Buồn làm gì rồi mai lại phải vui :)))

Buồn làm gì rồi mai lại phải vui :)))

Buồn làm gì rồi mai lại phải vui :)))

July 21, 2017

1 1  
Buồn làm gì rồi mai lại phải vui :)))
Quá khứ thì qtrong mẹ gì qtrong là hiện tại đây này. Làm đéo có đứa nào xấu, chỉ có đứa đéo có tiền pttm thôi ahihi
Gút nai!!!!
See Translation