Cả thế giới ra đây mà xem ai đúng

Cả thế giới ra đây mà xem ai đúng

by May 8, 2017

Cả thế giới ra đây mà xem ai đúng, ai sai??
Mình phải nể mình vì khả năng chịu đựng của mình đạt đến lever thượng thừa, thậm chí mình nói chuyện rất đàng hoàng, và lịch sự khuyên là thầy giáo dạy t.anh nên biết một ít tiếng việt thế mà nó bảo mình rude với sờ tu pịt. Chưa bg nói chuyện ức chế ntn mà không văng tục. Bực… muốn phát điên lên. Giáo viên dạy t.anh ở việt nam mà một câu tiếng việt bẻ đôi không biết thì có gì đáng tự hào??