CÁCH MẠNG HAY TIẾN HÓA

CÁCH MẠNG HAY TIẾN HÓA

by April 11, 2017

CÁCH MẠNG HAY TIẾN HÓA ?
Lý ra cmt bên chủ thớt, phải nhấc thành stt vì nhẽ rất klq, mình gato quá với con bạn mình, đường ăn ở thế nào mà vớ được lão tuy đại gia nhưng trí tuệ siêu việt.
Lão ý thả đúng 1 từ TIẾN HÓA khi nói về cái mà VN đang chuẩn bị sốt: cách mạng công nghiệp 4.0.
Không thể chính xác hơn.
1. Từ cách mạng chỉ dùng đúng khi tiến hóa đạt tới mức thay đổi hình thái- kết cấu xã hội.
Sự ra đời của tàu hỏa hơi nước là cách mạng bởi nó hình thành hẳn một tầng lớp mới: công nhân. Marxism ra đời trên nền tảng mơ mộng thế giới đại đồng duới sự dẫn dắt của giai cấp công nhân ấy.
Cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, internet… là những cuộc cách mạng. Nhưng…
4.0 hiện nay là sự tiến hóa của internet, ko phải cách mạng.
P/s: Nghênh thủ đừng nhầm lẫn, 4.0 là bước phát triển thứ 4 của CMCN thứ 4.
2. Nước Mỹ đã phát triển đến 4.0, tức giai đoạn nguời ta hoàn toàn có thể chết theo nghĩa đen, nếu không có iphone. Trừ trường hợp lên rừng làm Tarzan hay ra biển làm Robinson, ko tính.
4.0 là giai đoạn thay đổi nền tảng quan hệ giao tiếp của con nguời TRONG XÃ HỘI. Cụ thể ra sao, xin gúc Thành Đào Trung, bạn ấy viết (mới chỉ một phần) thực tế đang diễn ra, ko phải viễn cảnh của 4.0.
Nguời Mỹ đang đi tới 5.0, tức cảm xúc hóa cho thế giới ảo.
5.0 đồng nghĩa với sự phá sản của tất cả các trường phái triết học trong định nghĩa, con nguời là tổng hòa các mối quan hệ xã hội hay con nguời là tổng hợp các hành vi của chính họ.
Một ngày đẹp trời, tình huống em Maserati iêu kiều tự động xịch trước cửa, Beo- tôi biết bạn si mê tôi nên tôi đã tới…em ý tự biết chạy vào line cấm khi kẹt xe và mình cuời vào mũi cảnh sát, không phải lỗi tao…
Tại sao không?
3. Cách mạng có thể có hay không diễn ra theo ý chí con nguời, tiến hóa thì không. Bất luận muốn hay không, sự tiến hóa vẫn diễn ra.
Cách mạng là giới tinh hoa dẫn dắt quần chúng và cách mạng cần quần chúng.
Tiến hóa là quần chúng thừa hưởng thành quả của giới tinh hoa. Ở vế này, 1 tỷ facebookers cần Mark.
Trong tiếng Anh, R mang nghĩa lặp lại ăn theo, tiến hóa là evolution và cách mạng là Revolution.
4. Ở quả 4.0 này, VN chính xác là đâm lao phải theo lao.
Có chuyện thật vầy.
Một ông thầy hỏi sinh viên lớp tinh hoa, Trần Đức Thảo là ai? Hồi lâu, ko ai trả lời được, thầy đành trả lời câu hỏi ấy cho họ về thân thế sự nghiệp nhà nghiên cứu triết học kia.
Khi tinh hoa còn sơ khai internet thế, khi nguyên thủ chính thức phát động toàn dân bốn không như phát động chiến dịch dọn dẹp vỉa hè thế, mới thấy giấc mộng đi tắt đón đầu 4.0 vượt nhất thế giới của bác Hùng Viettel, đầy đủ cơ sở để vĩ cmn đại.