Chào mừng Ngày Độc Lập của Đất Nước

Chào mừng Ngày Độc Lập của Đất Nước

by September 3, 2017

Chào mừng Ngày Độc Lập của Đất Nước…!
Post cái cho nó còn nhắc. Nay làm dâu đảm chả đi đâu. Vầy cũng hết lễ. Mai đc về Chùa Ạ Thầy <3 LÀ AI? Bạch thầy, con là ai ? - Con là một đứa con lai Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà. Con là nửa trái me già Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đồm Hăm tám ngày mặn, hai hôm muối mè. Bửa thì mặt áo hoa hòe Đến ngày vía Bụt.. ấp e Lam hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu.. Con là thập cẩm, đủ điều Nữa thương đức Phật, nửa.. thương nhiều ''người ta'' Thế thầy là ai ? Thầy đây là cái chổi chà Quét chùa cho sạch, quét ra ngoài đường Quét chợ rồi quét phố phường Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay Quét lòng thế nhiễm đắm say Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng! Quán đời, thầy chỉ người dưng Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi. Chừng nào con được thảnh thơi Thầy trao nghề quét.. cho đời nó thong dong... ( Như Nhiên - Th. Tánh Tuệ )