Chim bay mỏi cánh chim dừng

Chim bay mỏi cánh chim dừng

Chim bay mỏi cánh chim dừng

July 26, 2017

1  
Chim bay mỏi cánh chim dừng
Đã là huynh đệ xin đừng quên nhau
Cho hỏi có anh nào thích mèo ko ạ !
Meozzzzz
See Translation