CHƠI CỜ VỚI ÔNG LÃO VUI TÍNH

CHƠI CỜ VỚI ÔNG LÃO VUI TÍNH

by May 6, 2017

CHƠI CỜ VỚI ÔNG LÃO VUI TÍNH
Ở THÀNH PHỐ ĐIỆN BÊN
Vào pháo đầu, ông hát ” Hò dô ta”
Giục tốt ba, gọi là đánh lấn
Chiếu con xe, gật đầu: bộc phá tấn
Thua ván cờ, bảo Đờ Cát giơ tay…
Quán của ông vui vẻ cả ngày
Người mua ít, người chơi cờ đông đúc
Khuyến mại ghế ngồi, khuyến mại quạt
Lại rất kêu cái điếu thuôc lào.
Ông nhận mình nhiều thấp, ít cao
Mấy mươi năm vẫn mức cờ đại đội
Say chơi cờ lắm phen quên người hỏi
Khách tới mua lại hoá khách chầu rìa!
Người chê ông buôn bán thế kia
Ông bảo sống thế này là tốt
Một cánh tay gửi lại đồi A Một
Còn “một tay gây dựng cơ đồ “.
– Lão đi trước à, thì “hò dô ta”
Thì đánh lấn, pháo xe mình nườm nượp…
Chuyện chiến trận năm mươi năm trước
Lại hiện lên trong mỗi ván cờ.
Điện Biên, Xuân 2004