Chửi người tử tế

Chửi người tử tế

by May 22, 2017

Chửi người tử tế
Hôm qua đi cắt tóc tôi gặp và chào cụ. Ở VOV, tôi chỉ là diện lính hậu sinh và được biết cụ là người sống có tình, yêu công việc và liêm khiết.
Ông thợ cắt tóc bảo:
– Cụ ấy cắt tóc ở đây mấy chục năm rồi. Nghe nói cụ ấy chức to lắm?
– To.
– Cụ ấy là quan thế nào?
– Sạch sẽ, liêm khiết, sống đàng hoàng.
– Có người khen cụ ấy, có người lại nói xấu cụ ấy.
– Thì họ xin xỏ không được, nay hậm hực, thù hằn thôi.