Chúng nó điên cmnr

Chúng nó điên cmnr

by May 24, 2017

Chúng nó điên cmnr! Kiểu này sắp tới các khách sạn sẽ bỏ tivi ra khỏi phòng khách sạn. Mình sẽ cẩn thận mỗi khi checkin vào bất cứ khách sạn nào trên cái xứ thiên đường này, sẽ yêu cầu lễ tân khiêng tivi ra khỏi phòng, và bàn giao phòng kèm biên bản bàn giao phòng không có tivi có chữ ký giám đốc, con dấu đàng hoàng để làm bằng chứng, sau đỡ rắc rối.
Mịa! giờ chúng nó truy thu anh em mềnh vì can tội hát rất nhiều từ bé đến giờ thì phải làm thao? Mềnh sẽ chối! Bảo “Tao hát hồi nào? Có bằng chứng nào chứng minh không?”