Có 1 vài người

Có 1 vài người

Có 1 vài người

July 28, 2017

1  
Có 1 vài người, xuất hiện trong cuộc đời bạn, chỉ để nói với bạn rằng : bạn thật dễ bị lừa.
Hahaa tin người vkl
See Translation