Cố lên nào

Cố lên nào

Cố lên nào

July 23, 2017

1  
Cố lên nào ! Đứng dậy đi tiếp đi. Đích ngay phía trước kìa.
See Translation