Coming soon

Coming soon

Coming soon

July 6, 2017

1 1  
Coming soon!!
Lần đầu tiên tại thành phố Vinh, phòng Boxing tốt nhất, đẹp nhất, đầy đủ nhất.
Được set up bởi MONKEY.
Tối mai mình có mặt tại Vinh, anh em qua chơi nhé.
Rất vui khi được đến với Nghệ An, mảnh đất địa linh nhân kiệt.
#MONKEY
#Phát_triển_cộng_đồng
See Translation