CON THUYỀN VÔ VỌNG

CON THUYỀN VÔ VỌNG

by July 21, 2017

CON THUYỀN VÔ VỌNG
Kéo hết buồm lên nhé
Mình lại phải đi thôi
Trước mặt là trùng khơi
Không bến bờ mong đợi.
Gió ơi xin hãy thổi
Mây ơi xin mở đường
Để thuyền trôi trôi nhé
Trong xa mù đại dương…
Khi không còn niềm tin
Khi không còn hi vọng
Khi không còn phương hướng
Đi đâu chẳng là đi…
Để rồi một ngày kia
Buồm tả tơi rụng xuống
Thuyền đi vào lòng biển
Giữa nghìn trùng bao dung…
Cát lại se sẽ ngân
Những lời ru của mẹ
Đưa thuyền vào chiêm bao
Giấc mơ nghìn năm lẻ…!
21.7.2017
See Translation