Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần

Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần

Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần

July 23, 2017

1  
Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một lần như vậy, ta lại đau cắt lòng y như lần đầu tiên.
See Translation