Đã là con người

Đã là con người

June 15, 2017

Đã là con người, sống thì phải có lòng trắc ẩn ..
See Translation