Đặt chân đến cửa nhà 1h30 đêm

Đặt chân đến cửa nhà 1h30 đêm

July 5, 2017

Đặt chân đến cửa nhà 1h30 đêm, bố mẹ vẫn chờ cơm.
Có ngàn nơi để đi, nhưng chỉ có 1 chốn để về.
#Family
#CơmNgonQuá
See Translation