Đất nước như thế này

Đất nước như thế này

by April 15, 2017

Đất nước như thế này , dân tôi bị thiệt hại như thế này , những nhà đầu tư của Tàu làm ô nhiễm môi trường như thế này … Vậy mà cô bạn tôi khuyên tôi hãy an nhiên tự tại mà sống , cả Châu Âu đẹp như bức tranh cũng có bình yên đâu? Cả nước Mỹ cũng hỗn loạn và bất an không biết khi nào trường học bị nã súng, so ra Vn mình sướng quá , coi Syria và Afghanistan kìa !
Có lẽ bạn tôi có lý vì tôi cũng không thể làm được gì dẫu có ưu tư về đất nước mình bị ô nhiễm khắp nơi , về những mối nguy hại không đáng có vì nếu hết lòng dốc toàn tâm toàn sức thì hoàn toàn có thể ngăn ngừa và khống chế được !
Bạn tôi có thể có lý nhưng cái lý ấy đã không thuộc về tôi kẻ rỗi hơi ngồi đau với niềm đau của dân tôi !