Đây là cơn gió to chưa phải bão nó loanh quang đuổi mấy cái tàu cá của nước lạ

Đây là cơn gió to chưa phải bão nó loanh quang đuổi mấy cái tàu cá của nước lạ

by August 27, 2017

Đây là cơn gió to chưa phải bão nó loanh quang đuổi mấy cái tàu cá của nước lạ.
Mai nó vào đất liền nước lạ tạo thành vài cái vòi rồng dọn bớt ít cây cối cho sạch đường.
Còn cái ta gọi là áp thấp nó mất tiêu rồi không có đâu.
Các tỉnh ven biển không cần chống bão, không phải cứ gió là hô bão để lấy cớ họp hành triển khai toàn chống hụt! Nhưng đảm bảo mỗi phát chống hụt mất cả chục tỷ đồng vì chi cho các địa phương chuẩn bị chống bão. Bão không đến tự nhiên tiền cũng hết rồi vì họp giao ban, bàn, mua đồ chống bão v.v… kiểu gì cũng hết tiền.
Mấy tỉnh miền núi như điện biên, sơn la, lào cai, hà giang, yên bái.. thì đi nhắc bà con đi không có mấy hôm nữa lại lũ cuốn không chạy kịp!
Lúc nào bão to nguy hiểm thầy sẽ bảo còn lúc nào không thấy thầy bảo gì thì đừng có họp tốn tiền! Không phải cứ mưa là lũ, cứ gió là bão đâu nhé!