DỰ ÁN 1000 CÁN ĐÍCH NGOẠN MỤC KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 1

DỰ ÁN 1000 CÁN ĐÍCH NGOẠN MỤC KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 1

by April 28, 2017

DỰ ÁN 1000 CÁN ĐÍCH NGOẠN MỤC KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 1
DỰ ÁN 1000 có kế hoạch giai đoạn 1 là 03 tháng đến hết ngày 22/05/2017
Nhưng tính đến thời khắc 12H00 hôm nay (27/04/2017) đã cán đich ngoạn mục;
Hội đồng quản trị đã họp cùng các lãnh đạo cấp cao của dự án thống nhất triển khai ngay kế hoạch giai đoạn 2; Áp dụng chiến lược của giai đoạn 2 ngay khi chua kết thúc thời gian;
Xin chúc mừng các members chính thức của dự án, là những người vất vả nhất nhưng được hưởng lợi vô cùng lớn khi chuyển giai đọa này;
Những thay đổi sẽ được cập nhập, các thành viên chú ý theo dõi thường xuyên; Chi tiết cụ thể chúng tôi sẽ phổ biến vào ký họp định kỳ tuần tới./.
Thay mặt dự án 1000
TỔNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 1000
Cấn Xuân Hải