ĐÚNG RÙI CUỘC ĐỜI NÀY RONG RÊU LẮM

ĐÚNG RÙI CUỘC ĐỜI NÀY RONG RÊU LẮM

ĐÚNG RÙI CUỘC ĐỜI NÀY RONG RÊU LẮM

July 21, 2017

1 1  
ĐÚNG RÙI CUỘC ĐỜI NÀY RONG RÊU LẮM
NAY NHƯ NÀY MAI LẠI NHƯ THẾ KHÁC
NÊN YÊU LẤY BẢN THÂN THÔI CHỊ EM NHA
Anh ck nào cũng thik nhìn thấy vk đẹp nên hãy giữ gìn nhan sắc càng sớm càng tốt
Để đừng phải nói câu : GIÁ MÀ …..!!!
See Translation