E vẫn như thế thôi

E vẫn như thế thôi

E vẫn như thế thôi

July 28, 2017

1  
E vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối. Nhiều lúc bối rối con tim e lạc lối…
See Translation

Related Uncategorized Articles

Similar Posts From Uncategorized Category