Hãy thôi đòi hỏi từ người khác

Hãy thôi đòi hỏi từ người khác

July 11, 2017

Hãy thôi đòi hỏi từ người khác. Người mới phải đòi hỏi, đó chính là bản thân mình.
Ps: Nhắc nhở, lần sau ăn sơ mít nghe con!
See Translation