Hôm nay là một ngày sau “Ngày của mẹ”

Hôm nay là một ngày sau “Ngày của mẹ”

by May 16, 2017

Hôm nay là một ngày sau “Ngày của mẹ”, chúng ta nên dành ngày này để tưởng nhớ về những người mẹ khác, dù không đẻ, không nuôi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là mẹ chúng ta.
Đó là lũ mẹ thiên hạ nhan nhản hay vào tận trang cá nhân bắt chúng ta phải sống theo ý chúng.
Một vòng hoa cườm tím thân thương xin gởi tặng đến ngày Mẹ Thiên Hạ hôm nay…