Hôm nay là sinh nhật Phan Long

Hôm nay là sinh nhật Phan Long

Hôm nay là sinh nhật Phan Long

July 2, 2017

1  
Hôm nay là sinh nhật Phan Long.
Người hùng thầm lặng, luôn âm thầm cống hiến, đóng góp rất nhiều cho tổ chức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Người làm nên những tác phẩm tuyệt vời cho Monkey, những thứ khiến các đối tác nước ngoài cũng phải khen ngợi.
Đi cùng tôi từ những ngày đầu tiên, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Một lòng vì sự phát triển chung.
Một trong những nhân tố tôi xếp vào hàng “Đáng giá hơn 1 tỷ”.
Happy Birthday, nơi phương xa gửi em chút gió biển..và nước mắm.
#Homie
See Translation