Hôm qua vừa nảy ra ý tưởng về việc viết sử dưới góc nhìn của những danh tướng Tàu từng xâm lược Việt Nam như Mã Viện

Hôm qua vừa nảy ra ý tưởng về việc viết sử dưới góc nhìn của những danh tướng Tàu từng xâm lược Việt Nam như Mã Viện

by May 28, 2017

Hôm qua vừa nảy ra ý tưởng về việc viết sử dưới góc nhìn của những danh tướng Tàu từng xâm lược Việt Nam như Mã Viện, Trần Bá Tiên, Quách Quỳ, Hứa Thế Hanh…
Ví dụ: Khi viết về Trương Phụ mình sẽ kể về cuộc đời thơ ấu khi sống với cha Trương Ngọc, sau đó trở thành một viên chiến tướng bất bại, hạ gục thành Đa Bang, bình định Đại Ngu, bắt sống Hồ Quý Ly và Trùng Quang Đế. Gây nhiều tội ác đến mức Nguyễn Trãi phải kêu rằng trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Cho đến sự biến kinh hoàng tại Thổ Mộc bảo, quân Minh bị quân Mông Cổ Ngoã Lạt đồ sát như mổ lợn, Minh Anh Tông bị bắt sống, Trương Phụ tử trận cùng 50 quan văn võ khác.
Hoặc khi viết về Liễu Thăng mình cũng tập trung vào sự nghiệp của ông ta. Đặc biệt miêu tả kỹ hơn những giờ phút cuối, khi bị Lê Sát chặt đầu tại ải Chi Lăng. Mình từng tới Lạng Sơn nên có thể tái hiện lại khoảnh khắc rùng rợn tại Quỷ Môn Quan của 6 thế kỷ trước gần đúng nhất.