Hôm trước Vợ dỗi

Hôm trước Vợ dỗi

by May 20, 2017

Hôm trước Vợ dỗi, mãi không hiểu vì lý do gì?
??? Rõ ràng mình vẫn rất yêu, thương, chăm sóc, mọi thứ đầy đủ, đang yên đang lành tự nhiên dỗi. Hoá ra là tại mình uống cái này của bả :)). Bả bảo là cái này rất đắt, mấy trăm ngàn 1 chai, uống để cho xinh lại như hồi con gái mà ông uống của Vợ.
“Ông đẹp để ông ra đường cho các bạn gái ngắm hả” …. Trời ơi, bả tiếc mình kìa. Hoá ra là yêu thương quá cơ. Kết quả là, mình quay ra dỗi cho tới bến.
Phải mua về đền mình 12 chai chất ngập tủ lạnh, giờ tối nào cũng nịnh mãi mình mới uống :)).
https://www.facebook.com/FrutaGac/