Hổng muốn tham gia cuộc khẩu chiến nhưng lướt facebook thấy ai kì thị giới tính

Hổng muốn tham gia cuộc khẩu chiến nhưng lướt facebook thấy ai kì thị giới tính

by May 16, 2017

Hổng muốn tham gia cuộc khẩu chiến nhưng lướt facebook thấy ai kì thị giới tính, hay người chuyển giới là mình xoá friends nhé.
LGBT cũng là con người, họ cũng có quyền được sống như bao người.
Status này dành cho friends, lâu rồi thấy ai không tương tác mình cũng tự động nhẹ nhàng buông bỏ nha.