Hứa Chử

Hứa Chử

Hứa Chử

July 19, 2017

1  
Hứa Chử – Từ Hoảng, 2 loại hình tướng quân trong doanh nghiệp.
Những ai từng kinh qua Tam quốc, đa phần đều có cảm tình với nhà Thục và hâm mộ Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị. Dưới ngòi bút La Quán Trung, Quan-Trương-Triệu-Mã-Hoàng hiện lên như những kiệt tác, làm nức lòng người. Tuy nhiên, tại sao có trong tay ngũ hổ cùng bộ đôi quân sư Ngoạ Long, Phụng Sồ, nhà Thục vẫn vất vả chống đỡ nhà Nguỵ và gian nan trong công cuộc thống nhất thiên hạ?
Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ đây là một trong những lý do quan trọng nhất: Nhân Sự của phe Nguỵ. (Phe rất khủng nhưng ít được La Quán Trung làm truyền thông, PR)
Nhà Nguỵ ngoài Tào Tháo mưu lược còn vô số tướng tài dưới trướng. Và Hứa Chử, Từ Hoảng là những ví dụ điển hình. Hôm nay, Ngọc sẽ viết về bộ đôi này.
Hứa Chử và Từ Hoảng đều là võ tướng, là những chuyên gia có “chuyên môn cao”. Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu như Hứa Chử là Hổ tướng dũng mãnh nhất của nhà Nguỵ, thì Từ Hoảng lại là một võ tướng có tài quản trị, bày binh bố trận.
Hứa chử là mãnh tướng, là “nhà chuyên môn” hết mình về công việc, sẵn sàng chết vì tổ chức, khô máu vì ngọn cờ nhà Nguỵ. Từng đụng độ với những siêu tướng như Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu. Trận đánh tay đôi với Mã Siêu trước thế địch đang mạnh là mình chứng rõ nhất cho tấm lòng Hứa Chử, đối đầu với “tân Lã Bố” khát máu như Mã Siêu, chỉ có Hứa Chử dám cởi trần thúc ngựa xông tới. Rồi trận Đồng Quan, Xích Bích..Không có Chử thì Tào Tháo khó mà qua khỏi. Chử như một người giữ danh dự cho tổ chức, nâng cao thương hiệu, gìn giữ số má cho Tào Tháo, và hết mực trung thành.
Từ Hoảng cũng là mãnh tướng, tài cung kiếm cũng thuộc hàng top, nhưng điểm “nghệ” nhất của họ Từ ở chỗ: thân là võ tướng nhưng lại có tài thao lược, quản trị hàng ngũ chỉnh tề, linh hoạt và thực dụng trên chiến trường. Một loạt các chiến dịch quan trọng tấn công Lã Bố, Lưu Bị, Viên Thiệu.. đều được Từ Hoảng lên kế hoạch xuất sắc. Và chiến thắng Phàn Thành trước Quan Vũ như là đỉnh cao trong nghiệp cầm quân của Từ Hoảng. Một chiến thắng mang tính quyết định trong việc trấn thủ Phàn Thành và đẩy lùi Quan Vũ, hổ tướng số 1 của nước Thục.
Hứa Chử và Từ Hoảng là 2 loại hình tướng quân mà bất kỳ công ty nào cũng nên có.
Một người chuyên môn cao, hết mình cống hiến, nâng cao thương hiệu và hình ảnh cho tổ chức. Còn một người hiểu sâu về chuyên môn, sắp xếp nhân sự, tổ chức đội nhóm và lên chiến lược để đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất, mang về lợi nhuận và đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Trong hàng trăm tướng Tam Quốc, tôi thấy có khoảng 20 tướng ngon, là những loại hình nhân sự cần thiết, phù hợp để xây dựng một doanh nghiệp hùng mạnh.
Bài sau có thể Ngọc sẽ viết về bộ đôi Triệu Vân-Mã Siêu..
#NghiêmNgọc
See Translation