Idol của em

Idol của em

July 22, 2017

Idol của em! Mãi yêu ❤️

Đàn ông luôn luôn than rằng phụ nữ thật khó hiểu, “sớm nắng chiều mưa”, nhưng có một điều đàn ông không biết rằng, sâu trong trái tim mỗi người phụ nữ, ở nơi dịu dàng nhất ấy, mong ước của họ lại giản đơn đến bất ngờ, chỉ là “một đời, một kiếp, một đôi người”, chỉ là “nắm tay người bên nhau đến bạc đầu”, chỉ là “dù có ba ngàn dòng sông, chỉ nguyện cầu một gáo nước”
See Translation

Related Uncategorized Articles

Similar Posts From Uncategorized Category