Khi ai đó nói ” khó lắm

Khi ai đó nói ” khó lắm

Khi ai đó nói ” khó lắm

July 20, 2017

1  
Khi ai đó nói ” khó lắm, không làm đc đâu ” lúc đó cơ hội của bạn đã đến. Tóm lấy & CHIẾN thôi 🙂
Ps: Chúc mừng Nấm đã có thêm HV mới cho ngày hôm nay 🙂 chương trình ĐSSK thật tuyệt. Tôi không thể đứng ngoài cơn lốc này đc 🙂
See Translation