Khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình ntn mới là điều quan trọng nhất

Khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình ntn mới là điều quan trọng nhất

Khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình ntn mới là điều quan trọng nhất

July 28, 2017

1  
Khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình ntn mới là điều quan trọng nhất.
Thứ 6 #happy nha các tình iuuu…
See Translation