Khi nãy có bạn khách hàng gọi đến cảm ơn mình vì đã giới thiệu khóa học Đắc Nhân Tâm thế kỉ 21 cho bạn

Khi nãy có bạn khách hàng gọi đến cảm ơn mình vì đã giới thiệu khóa học Đắc Nhân Tâm thế kỉ 21 cho bạn

by March 6, 2017

Khi nãy có bạn khách hàng gọi đến cảm ơn mình vì đã giới thiệu khóa học Đắc Nhân Tâm thế kỉ 21 cho bạn. Nhờ khóa học bạn cảm thấy cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn. Dù đến khóa học thấy bạn im ru hà.
Cảm thấy ngày hôm nay càng thêm ý nghĩa.
Còn Trang thì xin cảm ơn Nhị Ca Trần Đăng Triều đã cho em được học hỏi rất nhiều, tạo nên khóa học nhiều giá trị để em mang đến cho những khách hàng yêu quý của em. Đồng thời, anh đã góp phần tạo nên năng lượng Fabulous Sunday của em 🙂
Thiệt là fabulous mà ~~~
Đi làm bài tập Đắc Nhân Tâm thôi~~~
See Translation

Related Uncategorized Articles

Similar Posts From Uncategorized Category